Wybierz region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Rozwiązania z zakresu opakowań dla produktów sektora medycznego i opieki zdrowotnej

Do pakowania produktów sektora medycznego i opieki zdrowotnej oferujemy obszerne portfolio samodzielnych rozwiązań oraz linii automatycznych, które spełniają wymagania względem opakowań, obsługi, oznakowania, kontroli jakości, kartonowania oraz paletowania. Wykorzystujemy do tego nasze długoletnie i bogate doświadczenie. Nasz zespół ekspertów towarzyszy Państwu w trakcie wdrażania określonego projektu, począwszy od zapakowania, a skończywszy na instalacji rozwiązania w zakresie opakowań u Państwa w zakładzie.

 

 

 

Pakowanie sterylnych artykułów medycznych oraz artykułów farmakologicznych

Nasze rozwiązania w zakresie opakowań zostały zaprojektowane na podstawie wymogów względem czystej przestrzeni, bezpieczeństwa procesowego oraz identyfikowalności procesów . Oferują maksymalne zabezpieczenie produktu, a tym samym gwarantują bezpieczeństwo opakowania.

 

 

Obszary zastosowań

 

 

Sterylne artykuły medyczneRozwiązania z zakresu opakowań firmy MULTIVAC dla sterylnych artykułów medycznych gwarantują bezpieczne, powtarzalne oraz identyfikowalne procesy. Portfolio naszych maszyn obejmuje opakowania pozbawione wszelkich zarazków oraz cząsteczek pakowane w czystych pomieszczeniach.

Nasze maszyny pakujące zostały stworzone do obróbki folii twardych i miękkich, folii aluminiowych, jak również materiałów na bazie papieru i membrany Tyvek®. Dzięki temu są możliwe najróżniejsze metody sterylizacji.

Typowymi zakresami zastosowania dla naszych rozwiązań są

 •     Cewniki
 •     Produkty jednorazowego użytku
 •     Igły
 •     Materiał do zszywania
 •     Implanty
 •     Opakowania typu kombi
 •     Narzędzia operacyjne
Produkty farmaceutyczne, diagnostyczne, biotechnologiczneNasze systemy pakujące zgodne ze standardami GMP umożliwiają elastyczne i efektywne pakowanie delikatnych produktów w pojedynczych opakowaniach lub w opakowaniach typu kombi. Przy tym nasze rozwiązania z zakresu automatyzacji prowadzą do zmaksymalizowania bezpieczeństwa procesowego oraz jakości opakowania.

Nasze rozwiązania gwarantują

 •     Optymalne bezpieczeństwo produktu (wpływy otoczenia, dotykanie, zamocowanie)
 •     Dopasowane funkcje (pomoce do otwierania, opakowania wewnętrzne i zewnętrzne, ...)
 •     Odpowiednia identyfikowalność (serializacja, Track & Trace)
 •     Maksymalne zabezpieczenie przed zgubieniem (zapobieganie zanieczyszczeniu krzyżowemu)


Typowymi zakresami zastosowań naszych rozwiązań są

 •     Strzykawki
 •     Fiolki
 •     Ampułki
 •     Ampułkostrzykawki
 •     Aktywne stenty
 •     Opakowania typu kombi
 •     Półprodukty

Nasz obszar działania

Począwszy od branżowych, specjalnych wymagań, aż po odpowiednio dopasowane rozwiązania

Klienci czerpią korzyści z długoletniego doświadczenia branżowego oraz profesjonalnej obsługi gwarantowanej przez wyspecjalizowanego doradcę klienta, jak również kierownika projektu w siedzibie firmy w Wolfertschwenden.

Definicja wymagań

Każdy projekt rozpoczyna się spotkaniem wyjaśniającym, podczas którego klient opisuje wszystkie swoje wymagania, wyzwania branżowe i specyficzne dla danego produktu oraz definiuje swoje oczekiwania – zazwyczaj w postaci specyfikacji technicznej. Ponadto doradcy firmy MULTIVAC analizują dotychczasowe procesy pakowania.

Planowanie i projektowanie

Na podstawie tych informacji firma MULTIVAC po konsultacji z klientem sporządza ofertę oraz rysunki techniczne maszynowe oraz rysunki schematyczne. W wielu przypadkach powstaje kilka możliwych rozwiązań, które następnie w ramach prezentacji są omawiane z klientem.

Przeprowadzanie testów

W centrum szkolenia i innowacji firmy MULTIVAC w Wofertschwenden klienci mogą przetestować oferowane rozwiązanie z uwzględnieniem różnych aspektów pod kątem wykonalności. Mogą zabrać swoje własne produkty i stworzyć różne warianty opakowania. W razie potrzeby firma MULTIVAC tworzy również odpowiedni design opakowania uwzględniając przy tym wymogi klienta.

Konstrukcja

Zaraz po otrzymaniu zamówienia rozpoczyna się proces produkcyjny, a kierownik projektu jako główna osoba określa ostateczne konfiguracje interfejsów. Stale komunikuje się z klientem i objaśnia konstrukcję w tak zwanym „Design Review Meetings“.

Factory Acceptance Test (FAT)

Po zakończeniu montażu, kalibracji oraz sporządzeniu określonej dokumentacji dotyczącej kwalifikacji w miejscowości Wolfertschwenden, produkt jest gotowy na przeprowadzenie Factory Acceptance Test (FAT), czyli na odbiór maszyny u klienta.

Instalacja

Zaraz po dostarczeniu instalacji klientowi, zespół rozpoczyna jej montaż oraz uruchomienie, a w razie potrzeby przeprowadza Site Acceptance Test (SAT) lub wykonuje dodatkowe czynności potwierdzające. Równocześnie odbywa się wprowadzenie oraz szkolenie.

After-Sales-Service

Podczas ostatecznej rozmowy klient może omówić z firmą MULTIVAC sprawę dotyczącą konserwacji instalacji i ewentualnie regularnej kalibracji lub rewalidacji. Globalny After-Sales-Service jest dostępny w razie jakichkolwiek problemów oraz w krótkim czasie dostarcza oryginalne części zamienne.

Nasze usługi

 

 

Naszym obowiązkiem jest aby rozwiązania z zakresu opakowań firmy MULTIVAC możliwie jak najszybciej, efektywnie i ekonomicznie spełniały potrzeby klienta oraz ustawowe wymogi. Dlatego nasz zespół ekspertów oferuje szeroki zakres usług wspierających oraz serwisowych.

 

 

Walidacja procesu


Wraz z wejściem w życie MDR (Medical Device Regulation) proces walidacji stał się ustawowym obowiązkiem. Jako dostawca rozwiązań z zakresu opakowań firma MULTIVAC dysponuje długoletnimi, solidnymi kompetencjami. Nasz zespół ekspertów oferuje wsparcie podczas wdrażania aktualnych projektów.

Nasz aspekt dotyczący jakości i walidacji jest zgodny z dyrektywami GMP-, GAMP 5 oraz z normami ISO i obejmuje między innymi następujące usługi:

 •     Plan walidacji
 •     Analiza ryzyka
 •     Specyfikacja działania
 •     Kwalifikacje dla instalacji i operacji
 •     Walidacja komputera


Wspieramy Państwa również w trakcie procesów kwalifikacji oraz walidacji w miejscu ustawienia instalacji i pomagamy przy sporządzaniu walidacji specjalnych oraz walidacji retrospektywnych dla już zainstalowanych rozwiązań z zakresu opakowań.

 

 

FDA CFR 21 Part 11


Aby spełnić wymogi dyrektywy FDA CFR 21 Part 11, nasze sterowanie IPC może zostać wyposażone w następujące funkcje monitorujące i dokumentujące proces pakowania:

 •     Personalizowane zarządzanie użytkownikami
 •     Zarządzanie hasłami
 •     Ścieżka audytu
 •     Historia modyfikacji receptur
 •     Kopia zapasowa danych

Kalibracja

W celu zagwarantowania powtarzalnej jakości opakowań oraz procesów, w naszych liniach pakujących przeprowadzamy kalibrację istotnych parametrów. Rezultaty dokumentujemy w protokole kalibracji, a odpowiednie dokumenty udostępniamy w celu przeprowadzenia korekty odchyleń pomiarowych.

 

 

Zarządzanie projektem

Począwszy od pomysłu, a skończywszy na pierwszym teście działania, realizację rozwiązań z zakresu opakowań wspiera kompetentny i doświadczony zespół, który towarzyszy Państwu od momentu zaplanowania aż do momentu wdrożenia danego rozwiązania.
Nasz obszar działania obejmuje również szkolenie przeprowadzane z pracownikami oraz odbiór końcowy zainstalowanego rozwiązania z zakresu opakowań.

 

 

 

Szkolenie

Aby wdrożyć pracowników w zasady funkcjonowania, sposoby konserwacji oraz pielęgnacji maszyny oferujemy odpowiednie szkolenia. Szkolenia odbywają się albo w naszych centrach szkoleniowych znajdujących się na całym świecie lub na miejscu u klienta. Szkolenie jest przeprowadzane bezpośrednio przy maszynie. Po jego zakończeniu przekazujemy również materiały edukacyjne w formie papierowej. W ten sposób można się dokładnie zaznajomić z potencjałem nowego rozwiązania firmy MULTIVAC.

 

 

Do pobrania

Packaging solutions:
Life Science and Healthcare products
8.87 MB PDF

Pobranie PDF

Raporty użytkowników i artykuły techniczne

Efficiency and flexibility along the entire line

By switching its packaging procedure to MULTIVAC’s versatile
R 245 thermoforming packaging machines and integrating online flexo printers, the medical products manufacturer WRP Asia Pacific, which operates throughout the world, has been able to secure its competitiveness for the coming years - and in doing so, it…

Secure packaging of wound contact products

With its patented Debrisoft® wound contact products, Lohmann & Rauscher offers an holistic concept for all aspects of therapeutic wound cleaning, and one which is painless for patients in its application. For these products, the packs have to be capable of being sterilised with ethylene oxide. In order to ensure a high…

For maximum security – Product monitoring in the packaging procedure

Thanks to a wide range of inspection solutions, capable of seamelss integrationd into the packaging line, automated quality control can be performed very reliably, even for high-output applications. MULTIVAC Marking & Inspection offers manufacturers of medical and pharmaceutical products an extensive product portfolio,…

No compromise with quality and security

Die Pharmadrucker GmbH is a company specialising in secondary packaging and has more than 40 years of practical experience in working with the pharmaceutical industry. The company relies on the high-performance MR393 labelling system from MULTIVAC
Marking & Inspection on its three folding lines for the versatile…

Skontaktuj się z nami

Zgoda*