Wybierz region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

R 145

Kategoria : Kompaktowe maszyny rolowe głębokotłoczące

Maszyna rolowa głębokotłocząca R 145 to dowolnie konfigurowany model o średnim zakresie wydajności. Umożliwia ona indywidualne tworzenie opakowań oraz wielość opcji wyposażenia. Dzięki temu rozwiązania opakowaniowe są idealnie zaprojektowane do potrzeb klienta.

Kompaktowe maszyny rolowe głębokotłoczące

Kompaktowe maszyny rolowe głębokotłoczące MULTIVAC przetwarzają miękką i twardą folię o grubości do 500 µm i szerokości folii do 459 mm. Oferują one maksymalną głębokość tłoczenia do 130 mm i maksymalną długość wyciągania do 500 mm.

  • Pdf
  • UPDATE

Wysoka wydajność

Szybszy proces formowania dzięki systemowi formowania z podgrzewaniem wstępnym

Podczas gdy w standardowym systemie formowania podgrzewanie folii dolnej i proces formowania zachodzą jedno po drugim, w przypadku systemu formowania z podgrzewaniem wstępnym folia jest podgrzewana oddzielnie. Umożliwia to szybszy proces formowania i dzięki temu do 20 procent wyższą wydajność cyklu.

Większa długość odcinania w systemie formowania z podgrzewaniem wstępnym

Dzięki większym narzędziom możliwa jest produkcja do 100 procent więcej opakowań w cyklu. 

Przyspieszony proces formowania dzięki kształtowaniu wybuchowemu

W standardowym systemie formowania formowanie podgrzanej folii odbywa się z użyciem sprężonego powietrza i/lub próżni. Podczas kształtowania wybuchowego wykorzystywany jest szybszy wzrost ciśnienia i większe strumienie objętości. Dzięki temu możliwe jest szybsze i równomierne rozdzielenie folii w formie do formowania wgłębnego. Szybszy proces formowania zwiększa wydajność cyklu nawet o 10 procent. Dzięki lepszym właściwościom formowania możliwe jest dodatkowo przetwarzanie do 15 procent cieńszych folii bez obniżenia jakości. 

 

 

Szybsza wymiana folii 

Wraz ze wzrostem liczby formatów opakowań produkowanych na jednej maszynie rośnie znaczenie czasu wymiany narzędzia. 

Standardowa wymiana formatu polega na ręcznej wymianie części narzędzia formującego i zgrzewającego z dostępem od góry. W tym celu należy albo całkowicie wysunąć folię dolną albo ją wyciąć w odpowiednich miejscach.

Zredukowane czasy wymiany narzędzie dzięki zastosowaniu systemu szuflad

Narzędzia formujące i zgrzewające można wyposażyć w systemy szuflad. System taki umożliwia wysunięcie z boku dolnej części narzędzia z maszyny oraz daje łatwy i ergonomiczny dostęp. Wysuwanie i wycinanie folii dolnej nie jest konieczne. Zmiana formatu przebiega nie tylko szybciej ale i bezpieczniej. Systemy szuflad zapewniają podczas jednej wymiany formatu oszczędność czasu przekraczającą 60 procent.

 

 

Ekonomiczna produkcja opakowań konturowych

Standardowo do oddzielania opakowań głębokotłocznych od pasma folii używane są urządzenia do cięcia poprzecznego i urządzenia do cięcia wzdłużnego. Pozwala to na efektywną produkcję w szczególności opakowań prostokątnych lub opakowań o prostych wykrojach. Wykrojniki konturowe umożliwiają z kolei całkowite odłączenie opakowań z pasma folii przy użyciu jednego cięcia roboczego. Dzięki temu możliwa jest produkcja opakowań konturowych. 

Dotychczas możliwe było wyposażenie maszyn rolowych głębokotłoczących typoszeregu R 1xx jedynie w wykrojniki do opakowań konturowych, zapewniających mniejszą elastyczność i ograniczone możliwości zastosowania. 

Większa elastyczność i ekonomiczność dzięki wykrojnikom stalowym BAS 20

Wykrojniki formowe i konturowe BAS 20 pozwalają dzisiaj na opłacalną produkcję opakowań konturowych z folii miękkiej i twardej do typoszeregów R 1xx.


Duża elastyczność dzięki prostemu przezbrajaniu

Wykrojnik stalowy BAS 20 charakteryzuje się wyjątkową łatwym przezbrajaniem. Wszystkie części związane z formatem są wyjmowane bocznie w prosty i szybki sposób. Dzięki temu również w przypadku niewielkich partii możliwa jest zmiana konturu opakowania oraz zmiana folii twardej na miękką.


Duża opłacalność dzięki niskim kosztom inwestycyjnym

Koszty inwestycyjne BAS 20 są ponad 40 procent niższe niż w przypadku porównanych systemów.

Dzięki zastosowaniu systemu formowania z podparciem stempla realna jest w ramach możliwej do uzyskania proporcji głębokiego tłoczenia dalsza optymalizacja formowania oraz dalsza redukcja grubości folii.

Dane Techniczne

Maks. wymiary zewnętrzne dł. x sz. x wys.: 9 000 x 970 x 1 850 mm

Zamów pozostałe informacje

Zgoda*

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Masz pytania odnośnie naszych produktów, rozwiązań opakowaniowych czy technologii?

Nawiąż z nami bezpośredni kontakt tutaj. Chętnie udzielimy osobistych i indywidualnych porad.