Wybierz region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Systemy kontroli jakości

Kontrola produktów i opakowań

Ochrona marki i bezpieczeństwo konsumentów coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Systemy kontroli firmy MULTIVAC umożliwiają efektywne monitorowanie jakości i gwarantują, że opakowania i ich oznaczenia są bez zarzutu. Począwszy od rozpoznawania obecności ciał obcych, poprzez kontrolę wagi, aż po końcową kontrolę opakowania ‒ zakres kontroli przeprowadzanych przez firmę MULTIVAC jest bardzo duży i uwzględnia również przepisy prawne i najwyższe standardy dotyczące jakości.

Wagi kontrolne

Wagi kontrolne wysokiej dokładności firmy MULTIVAC gwarantują, iż na rynek trafią wyłącznie opakowania odpowiednio załadowane. Dzięki optymalnemu dopasowaniu do różnych produktów i procesów pakowania nasze wagi kontrolne przyczyniają się do utrzymania niezmiennie wysokiej wydajności i jakości pakowania. Dokładność, niezawodność i prosta integralność z liniami pakowania czynią wagi kontrolne MULTIVAC wydajnym elementem składowym łańcucha produkcyjnego.

Wykrywacze metalu

Wykrywacze metalu MULTIVAC rozpoznają w niezawodny sposób produkty z metalowymi zanieczyszczeniami. Wspierają one spełnianie standardów typu HACCP, IFC czy BRC i przyczyniają się do niezmiennie wysokiej wydajności i jakości opakowania. Dzięki swojej niezawodności i wysokiemu stopniu wykrywalności wykrywacze metalu MULTIVAC stanowią istotny moduł w procesie produkcji.

Optyczne systemy kontrolne

Optyczne systemy kontrolne MULTIVAC stosowane są do kontroli jakości opakowań i ich oznakowania. Zakres ich możliwości zastosowania obejmuje proste zadania typu kontrola danych nadruku lub obecność etykiet po skomplikowane wymogi jak na przykład rozpoznanie wzoru lub tekstu. W zakresie kontroli jakości oferujemy rozwiązania, za pomocą których można przeprowadzić kontrolę opakowań pod kątem dostępności, pozycji i kompletności produktów. Nasi eksperci pomogą w doborze odpowiedniego systemu kontrolnego i integracji wybranego rozwiązania w Państwa procesie pakowania i oznaczania towarów.

Rentgenowskie systemy kontroli

Rentgenowskie systemy kontroli MULTIVAC przyczyniają się w znaczny sposób do bezpieczeństwa produktu i procesu. Oprócz wykrywania metalowych i niemetalowych ciał obcych (kamienie, szkło, kości) sprawdzają one także kompletność zawartości opakowania. Rentgenowskie systemy kontroli zapewniają optymalne dopasowanie do różnych produktów i procesów pakowania oraz przyczyniają się tym samym do niezmienne wysokiej wydajności i jakości opakowania oraz spełniania standardów HACCP, IF czy BRC.