Wybierz region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Line Control

Sterowanie oraz obsługa na całej długości linii

 

MULTIVAC Line Control (MLC) umożliwia szczególnie wydajną obsługę linii MULTIVAC. Obejmuje to rozruch, uruchamianie, zatrzymywanie, opróżnianie oraz zmianę receptury. MLC znacznie ułatwia obsługę, zapewnia bezpieczne i powtarzalne procesy oraz minimalizuje potencjalne błędy w obsłudze. Tworzy podstawę prostego podłączenia linii do systemów ERP, MES, MRO lub PPS naszych klientów.

Die MULTIVAC Line Control (MLC) to innowacyjne rozwiązanie, które sprawia, że eksploatacja i obsługa linii jest o wiele prostsza i wydajniejsza.

Często powtarzające się procedury, takie jak rozruch, uruchamianie, zatrzymanie, opróżnianie i zmiana receptur, dzięki MLC zmieniają się w ujednolicone i powtarzalne procesy obejmujące wszystkie linie.
Personel ma znacznie krótszy dystans do przejścia, a także proste, szybkie kroki obsługowe. W rezultacie znacznie zwiększa się dostępność całej linii, a liczba błędów obsługi ulega zminimalizowaniu. Ze względu na opracowywanie wszystkich istotnych danych procesowych, MULTIVAC Line Control stanowi doskonałą podstawę dla opcjonalnie dostępnych usług, takich jak analizy OEE.

MULTIVAC Line Control tworzy ponadto również podstawę do prostego podłączenia linii do systemów ERP, MES, MRO lub PPS naszych klientów.

Rozruch linii

Po włączeniu wszystkich elementów linii można centralnie wybrać żądaną recepturę linii na dowolnym terminalu obsługowym (HMI 3) dla całej linii. Każdy element linii automatycznie otrzymuje pasującą propozycję receptury, którą operator potwierdza po wymaganych procesach ręcznego ustawienia.

MULTIVAC Line Control umożliwia znacznie skuteczniejszy i bezpieczniejszy rozruch linii. Dla operatora oznacza to nie tylko zredukowanie nakładu czasu, ale również drogi do przebycia w celu wczytania pojedynczych receptur dla każdej maszyny. Zarządzanie recepturami na wszystkich liniach automatycznie, również zapewnia stosowanie prawidłowych receptur.

Dopiero gdy wszystkie moduły linii są gotowe do pracy, MLC umożliwia jej uruchomienie. Dzięki temu potencjalne źródła błędów dodatkowo ulegają zminimalizowaniu.

Uruchamianie i zatrzymywanie linii

Za pomocą MLC można centralnie uruchamiać i zatrzymywać całą linię na dowolnym terminalu obsługowym (HMI 2, HMI 3). Podczas zatrzymywania każdy moduł linii automatycznie zmienia status na „stopped“.

MULTIVAC Line Control sprawia, że uruchamianie i zatrzymywanie linii jest procesem kontrolowanym, a przez to znacznie łatwiejszym i szybszym. Oprócz krótszego nakładu czasu i krótszych odległości do pokonania przez operatora, zwiększa się dostępność całej linii.

Zmiana receptury na wszystkich liniach

 

Za pomocą MLC można wybrać centralnie żądaną recepturę linii na dowolnym terminalu obsługowym (HMI 3). Każdy element linii automatycznie otrzymuje pasującą propozycję receptury, którą operator potwierdza po wymaganych procesach ręcznego ustawienia.

Ponadto w sterowaniu można odwzorować listy kontrolne dla ręcznie wykonywanych czynności związanych ze zbrojeniem, które musi przeprowadzić operator i potwierdzić na pulpicie sterowniczym.

MULTIVAC Line Control umożliwia znacznie bezpieczniejszą i szybszą zmianę receptury na liniach. Dla operatora oznacza to nie tylko zredukowanie nakładu czasu, ale również drogi do przebycia w celu wczytania pojedynczych receptur dla każdej maszyny. Jednocześnie jest zapewniona prawidłowa zmiana receptury na każdej maszynie.

Zarządzanie recepturami automatycznie na całej długości linii zapewnia na przykład stosowanie prawidłowych danych produktu. Obejmuje to najczęściej prawidłowy układ wydruku i dane drukowania, co stanowi krytyczne źródło błędów popełnianych przez operatorów w codziennej pracy i może być przyczyną wysokich kosztów dodatkowych lub nawet zwrotów.

Przegląd statusu linii


Przegląd statusu linii MLC szybko i niezawodnie identyfikuje i lokalizuje przyczyny nieplanowanych zatrzymań linii, spowodowanych na przykład brakiem materiału. Przegląd statusu linii jest w stanie skutecznie zlokalizować również inne potencjalne przyczyny usterek, takie jak zadziałanie obwodów ochronnych lub czujników sterujących.

MLC umożliwia niezwykle łatwe i szybkie usuwanie typowych usterek w procesie produkcji. Oprócz skróconego nakładu czasu operatora optymalizacji ulega dostępność linii, a cele produkcyjne są osiągane w bardziej niezawodny sposób. Zróżnicowane statystyki maszyn są ponadto lepszą bazą danych do analiz OEE.

 

Opróżnianie linii

Dzięki wsparciu MLC linię można w sposób kontrolowany opróżniać w dowolnym czasie i na dowolnym pulpicie sterowniczym (HMI 3). Znajdujące się na linii produkty i opakowania w sposób kontrolowany są usuwane z linii. Opakowania przechodzą jeszcze pozostałe etapy procesu w linii. Następnie moduły linii automatycznie zmieniają status na „complete”, po czym linia jest gotowa do zmiany produktu lub receptury bądź do zakończenia zmiany.

MULTIVAC Line Control sprawia, że opróżnianie linii jest procesem kontrolowanym, a przez to szczególnie łatwym i niezawodnym. Poza skróceniem nakładu czasu i drogi do przebycia przez operatora, funkcja MLC pomaga w uzyskaniu niezwykle efektywnego przygotowania zmian produktów. Zróżnicowane statystyki maszyn stanowią ponadto lepszą bazę danych do analiz OEE.

MULTIVAC Line Control

  • Start/Stop linii
  • Zintegrowane zarządzanie recepturami
  • Zintegrowane sterowanie linią
  • Modułowa konstrukcja umożliwia dodatkowe zastosowania dostosowane do potrzeb klienta

Raporty użytkowników & artykuły techniczne

Rozwiązania z dziedziny automatyzacji dla branży piekarniczej

W branży piekarniczej zachodzą obecnie głębokie zmiany. Presja cen, różnorodność produktów pożądanych na rynku, zmiana nawyków konsumenckich oraz przepisy dotyczące higieny wymagają od firm nie tylko dostosowania asortymentu produktów, ale także optymalizacji procesów produkcyjnych. Ważnym zagadnieniem w dziedzinie…

Automatyzacja w przetwórstwie mięsnym oferuje wiele zalet

Przemysł spożywczy przeżywa rozkwit. Produkowanych i pakowanych jest coraz więcej świeżych i przetworzonych produktów spożywczych, przekąsek, dań gotowych i produktów convenience. Ale coraz trudniej jest znaleźć odpowiednich lub wykwalifikowanych pracowników. W szczególności w sektorze produktów mięsnych występuje…

RX 4.0 zapewnia maksymalną pewność procesu

Przemysł wyrobów medycznych i farmaceutycznych stawia wysokie wymagania odnośnie dokładności i odtwarzalności procesów podczas pakowania wrażliwych produktów, zwłaszcza w kontekście nowej dyrektywy MDR i UDI. Jednocześnie do zadeklarowanych celów branży zalicza się poprawa czasów realizacji, wydajności produkcji i…

Loading, removing and converging packs in the smallest space

With the H 052 robot from MULTIVAC, a 2-axis robot can be completely integrated into a thermoforming packaging machine for the first time. This means the space requirement can be reduced significantly. The handling module is capable of being matched flexibly to a wide range of products and finished packs with a weight…

 

Skontaktuj się z nami