Wybierz region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Usługi Smart Service & MULTIVAC Pack Pilot

Wyższa wydajność dzięki cyfrowym rozwiązaniom

 

Dzięki nowatorskim rozwiązaniom cyfrowym, MULTIVAC oferuje już teraz przedsiębiorstwom szeroki zakres narzędzi, dzięki którym można zwiększyć dyspozycyjność oraz wydajność maszyn.

Czytelne procesy i dane procesowe w czasie rzeczywistym w istotny sposób przyczyniają się do uzyskania efektywności i rentowności instalacji i linii.

Dzięki cyfrowym produktom i usługom MULTIVAC, zapewniamy naszym klientom innowacyjne rozwiązania do monitorowania i optymalizacji produkcji, a także do sterowania nią, spójnie i niezależnie od lokalizacji. Łatwo, wygodnie i "na żywo". Dla nowych instalacji, a także jako element doposażenia istniejących maszyn.

Korzystanie z usług MULTIVAC Smart Services nie wymaga dużej inwestycji początkowej, ponieważ modułowe portfolio asystentów cyfrowych umożliwia elastyczne dostosowanie do odpowiednich maszyn MULTIVAC i odpowiednich komponentów linii. Oznacza to, że nasi klienci odnoszą korzyści w równym stopniu na wszystkich płaszczyznach zarówno o znaczeniu operacyjnym, jak i strategicznym, od operatora maszyny po kierownika zakładu.

 

Przegląd naszych usług Smart Service

 

Smart Production Dashboard

Czy masz szybki i zrozumiały przegląd tego, kiedy i ile zostało faktycznie wyprodukowane lub nie zostało wyprodukowane?

W 8 przypadkach na 10, nieosiągnięcie celu produkcyjnego udało się wykryć we wczesnej fazie, a w ponad połowie z nich cel można jeszcze osiągnąć dzięki podjętym w porę działaniom.

Panel Smart Production Dashboard umożliwia utrzymanie wskaźników produkcyjnych pod kontrolą, w każdym miejscu i o każdym czasie, a dzięki temu zachowanie pozycji lidera.

Dowiedz się więcej >

 

Smart OEE Analyzer

Czy wiesz, z jaką skutecznością faktycznie wytwarzasz pojedyncze produkty?

Wielu z naszych klientów nie posiada dokładnych wskaźników efektywności. Produkcje dbające o zachowanie wydajności zasobów są nie tylko szybsze i silniejsze na rynku, lecz również ich koszty produkcji znacznie się zmniejszają, a marże rosną.

Analizator Smart OEE umożliwia analizowanie efektywność na podstawie danych. Możesz zaobserwować, czy produkcja przebiega zgodnie z planem i czy jeden z jej etapów nie wymaga optymalizacji.

 

Dowiedz się więcej >

 

Smart Log Analyzer

Czy znasz najczęściej występujące błędy w swojej maszynie? Czy wiesz, ile przestojów powodują?

Myślisz o szybkim wzroście wydajności i jej przejrzystym monitorowaniu?

Analizator Smart Log umożliwia błyskawiczne identyfikowanie głównych przyczyn przestojów, a także najczęstsze błędy i wywołany nimi średni czas przestoju.

Dowiedz się więcej >

 

Smart Machine Report

Wymiana folii w naszych maszynach może zająć 3 minuty. Ile czasu potrzebują na to Twoi pracownicy?

Dzięki Raportowi Smart Machine w jednej chwili otrzymasz najróżniejsze porównania maszyn lub zmian, szczegóły dotyczące receptur, a także zmian receptur.

Dowiedz się więcej >

 

Smart Data Backup

Czy bezpieczeństwo receptur odgrywa dla Ciebie tak samo ważną rolę jak dla nas? Nie chcesz utracić wszystkich wprowadzonych zmian receptur i chcesz mieć w każdej chwili do nich dostęp niezależnie od miejsca, w którym jesteś?

Smart Data Backup automatycznie tworzy kopie zapasowe wszystkich zmian w recepturach i umożliwia łatwe przywracanie receptur, nie zakłócając procesu produkcji.

Dowiedz się więcej >

 

MULTIVAC Pack Pilot

Czy wiesz, że ustawianie parametrów nowej receptury w naszych maszynach często zajmuje ponad 20 minut?

Czy wiesz też, że nawet po ustawieniu parametrów rzadko udaje się ustawić w maszynach optymalne wartości uwzględniające niezawodność procesu i wydajność?

MULTIVAC Pack Pilot za pomocą kilku „kliknięć” umożliwia stworzenie nowej, zoptymalizowanej receptury produktu. Bezpośrednio w maszynie lub równolegle za pośrednictwem aplikacji internetowej, nie zakłócając produkcji.

Dowiedz się więcej >

 

Smart Production Dashboard

Centrum sterowania dla maszyn cyfrowych

Z punktu widzenia użytkownika, centrum sterowania maszyny cyfrowej jest panel kontrolny, który nie tylko jest wyświetlany na dużym płaskim ekranie obok maszyny, ale może być również oglądany zdalnie na komputerze PC w biurze, jeśli zajdzie taka potrzeba. Daje to nie tylko personelowi maszyny dostęp do wszystkich istotnych informacji na temat aktualnej wydajności w czasie rzeczywistym, lecz również kierownictwu. Zaletą takiego narzędzia jest znaczne skrócenie kanałów komunikacji i czasu reakcji.

 • Dostęp do procesu produkcji w czasie rzeczywistym
 • Ważne wskaźniki wyświetlają się na przejrzystym panelu kontrolnym, z podziałem na dni produkcji i zmiany
 • Możliwość łatwego stwierdzenia i przeanalizowania odchyleń między różnymi zmianami oraz długoterminowych tendencji

 

Smart OEE Analyzer

Strategiczne narzędzie do zwiększania efektywności

Analizator Smart OEE w różnym stopniu zapewnia szczegółowe analizy danych operacyjnych maszyny pakującej w okresie do czterech tygodni. Oprogramowanie rejestruje procentową dostępność, jakość opakowania i wydajność maszyny, pomnaża te wartości i oblicza całkowitą efektywność sprzętu (OEE) maszyny pakującej.

 • Łatwy przegląd efektywności procesu pakowania w maszynach i na liniach
 • Dane wyświetlają się jako szereg czasowy na interaktywnym panelu. Właściwości można dopasować, wybierając różne okresy lub modele zmian
 • Wydajność, dostępność i jakość wyświetlają się osobno, dlatego przyczyny niedostatecznego OEE można łatwo i precyzyjnie zidentyfikować

 

Smart Log Analyzer

Elastyczne narzędzie optymalizacyjne

Analizator Smart Log odczytuje komunikaty, pamięć błędów maszyny i wczytuje odpowiednie dane do Smart Hub, gdzie są następnie analizowane. Rejestracja danych obejmuje obszar od informacji wyższego poziomu, takich jak czas produkcji maszyn, aż po indywidualne zdarzenia powodujące przestoje. Smart Log jest przeznaczony nie tylko dla użytkowników, ale również dla techników serwisowych. W przypadku usterki, ważne dane do rozwiązywania problemów są dla serwisu natychmiast dostępne, co skraca czas przestoju maszyny.

 • Precyzyjna analiza danych dziennika maszyny lub linii MULTIVAC w celu zidentyfikowania głównych przyczyn nieplanowanych przestojów
 • Wszystkie błędy, które wystąpiły w danym okresie, są wyszczególniane i wizualizowane według całkowitego czasu przestoju, średniego czasu przestoju lub częstotliwości
 • Analizator Smart Log umożliwia naszym klientom wykrywanie głównych przyczyn odchyleń w wydajności procesu produkcyjnego i rozwiązywanie określonych problemów

 

Smart Machine Report

Szybkie i przekonujące porównywanie

Najwyższej klasy narzędzie kontrolne dla kierownika zmiany i zarządu. W Raporcie Smart Machine Report, wszystkie automatycznie i regularnie generowane raporty analityczne maszyn są gotowe do pobrania i przekazania innym osobom. Przejrzyste raporty pozwalają na porównywanie maszyn lub zmian, zawierają informacje o recepturach i zmianach receptur, a także umożliwiają ocenę wydajności całego procesu produkcyjnego. Dane są przechowywane centralnie, dzięki czemu w każdej chwili można je szybko i wygodnie wywołać z każdego komputera lub urządzenia mobilnego.

 • Automatycznie generowane raporty z analizy
 • Szczegółowe porównanie w oparciu o zmiany, maszyny, zmiany receptur, receptury itp.
 • Szybkie i wygodne wywoływanie
 • Cenne narzędzie dla kierowników zmian, planistów produkcji, kierownictwa itp.

 

 

 

Smart Data Backup

Automatyczne wykonywanie kopii zapasowych ważnych danych

MULTIVAC Smart Data Backup przez cały czas troszczy się o bezpieczeństwo danych!
Za pomocą tego naprawdę inteligentnego narzędzia kopia zapasowa ustawień maszyny pakującej MULTIVAC automatycznie zapisuje się w zabezpieczonym obszarze w sieci. Smart Data Backup działa niezauważalnie w tle, nie zakłócając procesu produkcyjnego. Dostęp jest niezwykle elastyczny i możliwy z dowolnego miejsca za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Wszystkie ustawienia można pobrać w każdej chwili w usłudze Smart Service i w razie potrzeby łatwo przywrócić.

 • Automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych w zabezpieczonym obszarze sieciowym
 • Łatwe pobieranie i niezawodne przywracanie ustawieni maszyny
 • Wygodny dostęp za pośrednictwem przeglądarki

 

MULTIVAC Pack Pilot

Optymalizacja procesu w nowym wymiarze

Obsługa MULTIVAC Pack Pilot odbywa się bezpośrednio z poziomu interfejsu HMI 3 maszyny pakującej. Przy tworzeniu nowych konfiguracji maszyn lub receptur użytkownik wybiera jedynie odpowiednie opakowanie, materiał opakowania i cechy produktu. W połączeniu z danymi dla konkretnej maszyny i narzędzia, można wyprodukować opakowanie zbliżone do punktu znamionowego pracy, a w razie potrzeby bezpośrednio wczytać odpowiednią recepturę. System generuje wymagane parametry na podstawie reguł, które zapewniają ciągłą optymalizację.

MULTIVAC Pack Pilot umożliwia optymalne ustawienie maszyny pakującej już na początku produkcji, tak aby mogła produkować wysokiej jakości opakowania przy maksymalnej wydajności bez znaczących strat związanych z uruchomieniem. Zapewnia to wyraźne oszczędności w zakresie produktów, materiałów opakowaniowych i czasu produkcji. Również zmiana maszyny na inny materiał opakowania dzięki Pack Pilot jest taka łatwa i bezpieczna jak nigdy do tej pory.

 • Automatyczne rozpoznawanie i określanie aktualnie stosowanej formatki narzędziowej
 • Obliczenie ponad 10 istotnych parametrów przy tworzeniu konfiguracji maszyny (RX 4.0)
 • Komunikacja z zabezpieczeniem danych
 • Obsługa Pack Pilot jest zintegrowana płynnie w interfejsie użytkownika HMI 3 i dostępna we wszystkich językach obsługi
 • Uproszczone wyszukiwanie z autoautomatyczną aktualizacją ponad 100 specyfikacji folii

myMULTIVAC – główny punkt dostępu do świata MULTIVAC

Jeden login do wszystkich aplikacji MULTIVAC:

 • Portal klienta
 • Usługi Smart Service
 • Szkolenia

 

Liczne możliwości samoobsługi:

 • Zakup części zamiennych, materiałów opakowania i produktów cyfrowych
 • Informacje i dokumenty dotyczące zamówienia, śledzenie przesyłki
 • Informacje i dokumenty dotyczące maszyny oraz jej wydajności
 • Zarządzanie Installed Base
 • Informacje i raporty serwisowe

Raporty użytkowników & artykuły techniczne

Ter Beke uses digital solutions from MULTIVAC

The Belgian food company, Ter Beke, counts on digitalization – and on MULTIVAC – in its factory in Veurne. Thanks to MULTIVAC’s digital services, it has been possible to optimize the complex packaging processes for the different sausage varieties to a very significant degree – and within just the initial phase of…

Guido Spix - Director, CTO and COO of MULTIVAC

Od producenta maszyn opakowaniowych do cyfrowego przedsiębiorstwa – strategia innowacyjna marki MULTIVAC

„Naszym celem jest bycie najlepszym oferentem w naszym segmencie rynkowym.”

Wspólnie do Smart Food Factory

CSB-System AG i MULTIVAC tworzą rozwiązania do produkcji żywności przyszłości

MULTIVAC Pack Pilot - nowy wymiar komfortowej obsługi

MULTIVAC Pack Pilot to oprogramowanie bazujące na chmurze, które wspomaga operatora maszyny w optymalnym ustawieniu maszyny pakującej, nie wymagając przy tym zaawansowanej wiedzy eksperckiej. Oprogramowanie jest dostępne zarówno dla maszyn rolowych RX 4.0, jak i dla nowych maszyn typu traysealer TX 710 firmy MULTIVAC,…

 

Skontaktuj się z nami