Wybierz region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

 

Maszyna typu traysealer X-line

Wydajna. Niezawodna. Elastyczna. Przyszłościowość.

 

Maszyna typu traysealer TX

Maszyna typu traysealer TX umożliwia realizację szerokiego spektrum zastosowań w zakresie pakowania żywności - od owoców i warzyw, przez produkty mięsne, wędliniarskie, rybne, drobiowe i mleczne, po wszelkiego rodzaju gotowe dania.

Trwała i kompaktowa konstrukcja mechaniczna oraz innowacyjne sterowanie przy użyciu Flow Manager i Multi Sensor Control umożliwiają realizację opakowań z największą elastycznością i stałą niezawodnością - także przy maksymalnej wydajności i w trybie ciągłym. Kolejnym gwarantem maksymalnej elastyczności i jakości pakowania są narzędzia X-tools, ukierunkowana koncepcja narzędzi TX.

W celu łatwiejszego ustawiania nowych produktów, tacek i folii TX można połączyć z MULTIVAC Pack Pilot online i ustawić parametry automatycznie. Dzięki temu w przypadku nowych zastosowań możliwe jest szybkie uruchomienie produkcji. W celu zwiększenia wydajności, maszyna typu traysealer TX posiada ponadto możliwość dostępu do „Smart Services”, inteligentnych usług firmy MULTIVAC.

Szybka zmiana produktu

Częste wymiany produktów, folii i narzędzi można przeprowadzać w urządzeniu TX z minimalnymi przerwami w produkcji. Na wymianę narzędzia X-tool operator potrzebuje mniej niż pięć minut. Szybką dostępność TX można podczas wymiany monitorować dodatkowo wykorzystując technikę RFID.

Szybka wymiana folii

System transportu folii urządzenia TX jest zaprojektowany do szczególnie szybkiej i łatwej wymiany folii. Wspiera to szybką wymianę produktu i optymalizuje dostępność.

Szybka wymiana narzędzi

Każde narzędzie X-tool zawiera wszystkie funkcje wymagane do danego procesu pakowania. Narzędzie do opakowań MAP zawiera przykładowo wszystkie komponenty niezbędne do wymiany atmosfery, natomiast narzędzie MultiFresh™ wszystkie komponenty do opakowań próżniowych typu Skin. Użytkownik może w ten sposób szybko i komfortowo zmieniać tacki o różnych rozmiarach w zależności od zastosowania.

Pack Pilot

W celu ułatwienia ustawiania nowych produktów, tacek i folii TX można wyposażyć w dostęp do bazującego na chmurze oprogramowania MULTIVAC Pack Pilot. Po wprowadzeniu kilku kluczowych danych dotyczących produktu i opakowania parametry TX zostaną ustawione w oparciu o wiedzę ekspertów. Przyczynia się to od samego początku do dobrych wyników produkcji i pakowania.

Możliwość modułowego rozszerzenia

Dzięki modułowej konstrukcji urządzenie TX można dopasować elastycznie do nowych zastosowań i procesów produkcyjnych. Nasze bogate portfolio uzupełnia opcjonalne wyposażenie i doposażenie, takie jak układarki, systemy doprowadzania produktów i odprowadzania opakowań, drukarki do bezpośredniego nadruku na folii, etykieciarki, itp.

Maksymalna niezawodność

Urządzenie TX wyróżnia się maksymalną niezawodnością, w trybie pracy ciągłej, przy maksymalnej wydajności, jak również przy częstej zmianie produktu i narzędzi. Bezpieczny dla produktu proces pakowania oraz równomierny przepływ produktów są podstawą stale dobrych i bezpiecznych rezultatów pakowania i produkcji.

Optymalny przepływ produktów i niezawodne procesy

Innowacyjny Flow Manager steruje wydajnymi serwonapędami urządzenia TX. Zapewnia on, że sekwencje czasowe doprowadzania, procesu pakowania oraz odprowadzania opakowań są optymalnie do siebie dopasowywane. Pozwala to wygenerować bezpieczny dla produktu proces pakowania i zapewnia równomierny przepływ produktów. W przypadku odchyleń od wartości zadanej Flow Manager dopasowuje automatycznie przepływ produktów. Jednocześnie Multi Sensor Control optymalizuje wartości procesowe w obszarze narzędzia, przyczyniając się tym samym do najwyższej niezawodności i maksymalnej jakości opakowania.

Niezawodne przetwarzanie najróżniejszych tacek i folii

Systemy transportowe tacek i folii oraz X-tools przetwarzają bogate spektrum materiałów w precyzyjny i niezawodny sposób. Powyższe obejmuje bezpieczne zgrzewanie popularnych na rynku tacek z materiałów łączonych i pojedynczych, aluminium, materiałów piankowych oraz takich z surowców odnawialnych, jak MULTIVAC PaperBoard lub PLA. Elastyczne materiały są przetwarzane tak samo niezawodnie jak np. niezwykle cienkie folie. Szczególnie precyzyjny transport folii przyczynia się ponadto do optymalnego wykorzystania wstęgi folii.

Bezpieczna obsługa

Sterowanie Multitouch z interfejsem użytkownika HMI 3 zapewnia szczególnie łatwą i bezpieczną obsługę i umożliwia dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika. Animacje oraz ustawienia wstępne i strona szybkiego dostępu (dashboard), wspierają użytkownika docelowo podczas wykonywanych czynności. Obejmuje to różne prawa dostępu i języki obsługi. Logowanie użytkownika realizowane jest bezdotykowo za pomocą kart chipowych RFID. Na panelu obsługowym o przekątnej 18,5 cala wszystkie informacje wyświetlają się w przejrzysty sposób.

Maksymalna wydajność i dostępność

Urządzenie TX gwarantuje wyjątkową wydajność i dostępność. Powyższe wynika z optymalnego współdziałania innowacyjnego sterowania, zaawansowanego układu czujników i niezawodnych komponentów.

Maksymalna wydajność dzięki bezpiecznym procesom

Jedyne w swoim rodzaju połączenie Flow Manager z Multi Sensor Control gwarantuje maksymalną wydajność i najwyższą stabilność procesu w każdym cyklu. W przypadku opakowań, które są zgrzewane bez wymiany atmosfery urządzenie TX może osiągnąć wydajność do maks. 25 cykli na minutę. Podczas pakowania ze zmodyfikowaną atmosferą TX wyróżnia się doskonałą wydajnością do 18 cykli na minutę. Dla opakowań próżniowych typu Skin MultiFresh™, przemyślana konstrukcja maszyny umożliwia wydajność 10 cykli na minutę przy jednoczesnej doskonałej jakości i wyglądzie opakowania.

Szybkie czyszczenie i konserwacja

Urządzenie TX zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi higieny w przemyśle spożywczym. Konstrukcja odpowiadająca wymogom dotyczącym higieny i materiały wysokiej jakości zapewniają bezpieczne i szybkie czyszczenie. Podzespoły we wnętrzu maszyny są również zoptymalizowane pod kątem higieny, jak np. system transportu tacek, taśmy demontowane bez użycia narzędzi oraz wszystkie elementy uzależnione od formatu. Dzięki dużym drzwiom i osłonom można obserwować cały proces pakowania tacek oraz łatwo wykonywać prace związane z czyszczeniem i konserwacją.

Przyszłościowość

Doskonałe wyposażenie urządzenia TX ukierunkowane na przyszłość to nie tylko modułowa konstrukcja. Innowacyjne sterowanie, zaawansowany układ czujników i precyzyjna technika serwo, unikatowe narzędzia X-tool oraz opcjonalne podłączenie do MULTIVAC Cloud zapewniają, że urządzenie TX jest doskonale przygotowane do przyszłych wyzwań.

MULTIVAC Smart Services

Dla urządzenia TX dostępne są inteligentne usługi, przyczyniające się w znacznym stopniu do zwiększenia wydajności i dostępności maszyny. Inteligentne usługi obejmują między innymi sporządzanie analiz OEE, analizę zdarzeń w maszynie lub prewencyjne utrzymanie ruchu.

 

Analizy OEE przedstawiają wydajność, dostępność i jakość w przebiegu czasowym. Uzyskany przegląd zapewnia przejrzystość i wskazuje możliwe pola działania w celu optymalizacji.

 

Machine Event Analyzer analizuje usterki, wskazówki i komunikaty o błędach, w celu zidentyfikowania przyczyn przestojów maszyny. Na podstawie tych informacji można usuwać docelowo najczęstsze przyczyny przestojów, a tym samym znacznie ulepszyć proces produkcyjny w krótkim czasie.

 

W zakresie prewencyjnego utrzymania ruchu i zdalnej konserwacji klienci MULTIVAC mogą w każdej chwili dokonywać wyboru różnych, opcjonalnych pakietów serwisowych.

MULTIVAC Pack Pilot

W celu ułatwienia ustawiania nowych produktów, tacek i folii TX można wyposażyć w dostęp do bazującego na chmurze oprogramowania MULTIVAC Pack Pilot. Po wprowadzeniu kilku kluczowych danych dotyczących produktu i opakowania parametry TX zostaną ustawione w oparciu o wiedzę ekspertów. Przyczynia się to od samego początku do dobrych wyników produkcji i pakowania.

 

Technologia TX

Multi Sensor Control

Urządzenie TX jest wyposażone w zaawansowany układ czujników. System Multi Sensor Control rejestruje w czasie rzeczywistym istotne wartości procesowe w obszarze narzędzia i optymalizuje je w ramach możliwości fizycznych. Dzięki temu urządzenie TX pracuje stale w optymalnym punkcie znamionowym pracy. Przyczynia się to do najwyższej wydajności i niezawodności oraz maksymalnej jakości opakowań.

 

X-tools

X-tools to nowa generacja narzędzi, zaprojektowana dla naszych maszyn typ traysealer serii TX. Dzięki zintegrowanym czujnikom góra narzędzia jest rozpoznawana automatycznie podczas wymiany narzędzia, a rekord zapisany w narzędziu jest przejmowany do sterowania. Zapewnia to szczególnie szybką i bezpieczną wymianę narzędzi również między różnymi maszynami. Opcjonalnie można zidentyfikować pozostałe elementy narzędzi oraz chwytaki za pomocą techniki RFID. Dzięki zredukowanej liczbie elementów oraz dobremu dostępowi do przewodów próżniowych i gazu ochronnego narzędzia X-tools można łatwo poddawać czyszczeniu i konserwacji. Dzięki niezwykle dużej i równomiernie rozłożonej sile zgrzewania przyczyniają się do stale wysokiej jakości opakowania.

 

Flow Manager: Optymalny przepływ produktów i niezawodne procesy

Innowacyjny Flow Manager steruje wydajnymi serwonapędami urządzenia TX. Zapewnia on, że sekwencje czasowe doprowadzania, procesu pakowania oraz odprowadzania opakowań są optymalnie do siebie dopasowywane. Pozwala to wygenerować bezpieczny dla produktu proces pakowania i zapewnia równomierny przepływ produktów. W przypadku odchyleń od wartości zadanej Flow Manager dopasowuje automatycznie przepływ produktów. Jednocześnie Multi Sensor Control optymalizuje wartości procesowe w obszarze narzędzia, przyczyniając się tym samym do najwyższej niezawodności i maksymalnej jakości opakowania.

Pobrane

Traysealer_TX_EN_range.pdf:
3.03 MB PDF

Pobranie PDF

Skontaktuj się z nami

Zgoda*

Trwałe pakowanie

Opakowania MAP i opakowania próżniowe z surowców odnawialnych

Zrównoważone opakowanie MULTIVAC PaperBoard umożliwia rozwiązania w zakresie opakowań nadających się do recyklingu w oparciu o włókna papierowe. Do tego celu można wykorzystać maszyny do pakowania termoformującego i traysealery.