Wybierz region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Opakowania z atmosferą modyfikowaną

W opakowaniu MAP naturalna atmosfera jest zastępowana przez modyfikowaną atmosferę dostosowaną do pakowanego produktu.

Opakowania z atmosferą ochronną

W przypadku opakowań z atmosferą ochronną (opakowania MAP) atmosfera w opakowaniu jest zastępowana przez mieszaninę gazów dostosowaną do wyrobu w celu zachowania formy, barwy i świeżości wyrobu. Atmosfera ochronna zazwyczaj składa się z dwutlenku węgla, azotu i tlenu.

Zastosowanie

W opakowania z atmosferą ochronną można zapakować wiele produktów, takich jak: świeże artykuły spożywcze, wyroby zawierające proteiny, pieczywo i ciasta, a także produkty z branży medycznej  i technicznej.

Zalety

Do zalet opakowania MAP zalicza się: przedłużenie trwałości i zapewnienie jakości jak również nienaruszalność i ochronę zapakowanego produktu w czasie transportu.  

Zastosowanie opakowania MAP przy pakowaniu artykułów spożywczych umożliwia uzyskanie przedłużonej trwałości bez konieczności używania dodatków do żywności.
 
Zastosowanie atmosfery modyfikowanej w opakowaniu w przypadku dóbr przemysłowych i konsumpcyjnych zapewnia ochronę przed korozją.

W zakresie branży medycznej modyfikowana atmosfera może służyć do ochrony wrażliwych wyrobów medycznych. Modyfikowaną atmosferę i różne mieszaniny gazów można stosować do finalnego sterylizowania opakowań w procesie podlegającym walidacji.

Maszyny pakujące i materiały opakowaniowe

Ten rodzaj opakowań można wytwarzać na termoformujących maszynach pakujących, traysealerach i maszynach komorowych.

EMAP: atmosfera zrównoważona

W opakowaniu EMAP mikroperforacja folii opakowaniowej umożliwia wymianę atmosfery pomiędzy opakowaniem a otoczeniem. W wyniku tego w opakowaniu powstaje atmosfera zrównoważona.

Zastosowanie

Atmosfera EMAP jest atmosferą zrównoważoną przedłużającą trwałość świeżych owoców i warzyw — w takim stanie, w jakim urosły i zostały zebrane lub przygotowane.

Zalety

Do zalet opakowania EMAP zalicza się długą trwałość zapakowanych produktów bez użycia substancji konserwujących. Stabilne, zamknięte opakowanie zapewnia nienaruszalność w punkcie sprzedaży. Ponadto układanie opakowań w stosy umożliwia atrakcyjną prezentację w punkcie sprzedaży.

Oferując system FreshSAFE, firma MULTIVAC oferuje system pakowania ze zintegrowaną stacją perforacji przeznaczoną do termoformujących maszyn pakujących i traysealerów, w której w czasie procesu pakowania następuje perforacja folii górnej. Umożliwia to przetwarzanie standardowej folii, eliminując konieczność tworzenia zapasu materiałowego folii perforowanej.  

Maszyny pakujące i materiały opakowaniowe

Opakowania EMAP można wytwarzać na termoformujących maszynach pakujących, traysealerach i maszynach komorowych. Jako materiał opakowaniowy potrzebne są albo folie wstępnie perforowane, albo folie standardowe wymagające użycia urządzenia perforującego firmy MULTIVAC.