Wybierz region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Ładowarka taśmowa

Przekazanie produktu z krajalnicy z ustawianiem, buforowaniem i ładowaniem - jedno rozwiązanie.

Ładowarka taśmowa MULTIVAC jest istotnym automatyzującym komponentem między krajalnicą a maszyną pakującą. Elastyczny system modułowy wyróżnia się higieniczną i kompaktową konstrukcją, zapewniając przejęcie porcji wędlin oraz ustawienie, buforowanie i wkładanie do opakowań z najwyższą precyzją i wydajnością.

Ładowarka taśmowa MULTIVAC przejmuje porcje krajalnicy oraz wyrównuje, buforuje i wkłada je do opakowań z wysoką wydajnością i precyzją. Elastyczny, modułowy system może być optymalnie połączony z istniejącymi rozwiązaniami opakowaniowymi i jest dostępny w wersji, która może być zintegrowana z systemem sterowania oraz jako samodzielny podajnik.Ładowarka taśmowa charakteryzuje się higieniczną i kompaktową konstrukcją. Oddzielne sekcje taśmy transportowej umożliwiają szybki i łatwy dostęp do maszyny pakującej, przykładowo w celu wymiany folii. Taśmy buforujące i wyrównujące można szybko i łatwo dostosować do elastycznego zastosowania na różnych maszynach pakujących.


Ładowarka taśmowa MULTIVAC charakteryzuje się wysoką ekonomicznością. Szybka wymiana produktu, niewielkie zużycie energii oraz zaangażowanie personelu przyczyniają się trwale do obniżenia kosztów eksploatacji.

Korzyści

Łatwa i bezpieczna obsługa

  • Dobra widoczność i łatwy dostęp
  • Standard MULTIVAC Hygienic Design™ zapewniający szybkie i bezpieczne czyszczenie
  • Dostępny w wersji integrowalnej i jako samodzielny podajnik

Pewny i szybki załadunek

  • Bezpieczne doprowadzanie i układanie szerokiej gamy produktów i kształtów porcji
  • Elastyczne dopasowanie do różnych krajalnic i systemów pakowania

Ekonomiczność i wydajność

  • Szybka zmiana formatu
  • Wytrzymała, kompaktowa i trwała konstrukcja
  • Maksymalna elastyczność w przyszłej kombinacji krajalnic i maszyn pakujących
  • Niewielkie koszty eksploatacji

Skontaktuj się z nami

Zgoda*

Kompletne linie z jednej ręki

Portfolio MULTIVAC obejmuje różne technologie pakowania, systemy znakowania i kontroli jakości oraz rozwiązania w zakresie automatyzacji. Nasza oferta produktowa uzupełniona jest o komponenty pochodzące z obszarów porcjowania, przetwarzania i technologii piekarskiej. Dzięki naszym wszechstronnym kompetencjom w zakresie linii pakujących, wszystkie moduły można zintegrować w całościowe rozwiązania. Gwarantują one wysoką niezawodność procesową oraz wysoką wydajność.

Dowiedz się więcej >