Wybierz region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Szkolenie

Wiedza, która umożliwi Ci rozwój.

Nabywając rozwiązanie MULTIVAC wybrałeś urządzenia, w których jakość, funkcjonalność i wydajność są stawiane na pierwszym miejscu. Ale w jaki sposób można w pełni wykorzystać ich potencjał? W jaki sposób zapewnić płynny procesy? Jak zadbać o optymalne bezpieczeństwo? I w jaki sposób uzyskać maksymalną dostępność? Nasza oferta szkoleń stworzy ku temu optymalne warunki:

Odpowiednio wykwalifikowany personel.

Szkolenia MULTIVAC

W naszym Centrum Szkoleniowym przeszkolimy Twoich pracowników odpowiednio do wykonywanych przez nich zadań. Nasza oferta kursów w zakresie szkoleń praktycznych ma strukturę modułową i można ją rezerwować pojedynczo lub w ramach doskonalenia zawodowego według odpowiednich stopni kwalifikacji.

Ponadto przeprowadzimy szkolenia również bezpośrednio w Twojej firmie przy Twoich maszynach. W przypadku szkoleń na miejscu, treści szkoleniowe są dopasowywane indywidualnie do środowiska produkcji.

Witamy w centrum szkoleniowym MULTIVAC Training Center.

MULTIVAC Training Center oferuje idealne warunki zapewniające najlepszą możliwą kombinację materiału teoretycznego i szkolenia praktycznego. Doświadczeni trenerzy przekazują wiedzę w otoczeniu szkoleniowym wyposażonym w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne i kompleksowy park maszyn.

W ramach ścisłej współpracy z centrami szkoleniowymi lokanych spółek zależnych MULTIVAC zapewniamy wysoką jakość międzynarodowej sieci szkoleniowej MULTIVAC.

Pobrane

Training and Innovation Center:
6.51 MB PDF

Pobranie PDF