Wybierz region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Konserwacja i serwis

Krótki czas reakcji i wysokie kompetencje

Nasza kompleksowa światowa sieć serwisowa jest dostępna przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Oferta obejmuje konserwacje zapobiegawcze, jak i nieplanowane interwencje serwisu. W celu zapewnienia maksymalnej dyspozycyjności i wydajności maszyn firmy MULTIVAC oferujemy naszym klientom różne pakiety konserwacyjne i pakiety serwisowe.

Konserwacja zapobiegawcza

Konserwacja zapobiegawcza jest przeprowadzana zgodnie z procedurami i zapewnia maksymalny czas eksploatacji oraz optymalną wydajność rozwiązania do pakowania. Jako działanie profilaktyczne ma na celu wyprzedzające wyeliminowanie zakłóceń i redukcję czasów awarii. Plany konserwacji definiujące cykle i zakresy konserwacji zapobiegawczej uzgadniamy wspólnie z naszymi klientami.

Naprawa

Szybkie, doraźne usługi serwisowe

Nasza kompleksowa sieć serwisowa oferuje naszym klientom szybki dostęp do części ulegających zużyciu i części awaryjnych. Krótkie czasy reakcji i błyskawicznie przeprowadzane naprawy zapewniają maksymalnie szybkie przywrócenie produkcji po wystąpieniu zakłócenia. Narzędzie konserwacji zdalnej MULTIVAC Remote Assistance umożliwia naszemu zespołowi ekspertów bezpośredni dostęp do systemu sterowania eksploatowanego u Państwa systemu pakującego. A to pozwala nam na udzielenie Państwu jeszcze szybszego wsparcia.

Awaria

Szybka, kompetentna pomoc w przypadku awarii

Po wystąpieniu usterki, której nie mogą Państwo usunąć sami, mogą Państwo zasięgnąć rady u naszych techników serwisowych. Zespół ekspertów firmy MULTIVAC przeanalizuje zakłócenie, zaleci rozwiązanie tymczasowe i zorganizuje szybką interwencję naszych techników serwisowych, jak również wysyłkę części zamiennych.